Marie-Christine AULAS : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 25-07-1989 / 10-12-1991 : Gruppen De gröna i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 25-07-1989 / 10-12-1991 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrike)

Vice ordförande 

  • 26-07-1989 / 10-12-1991 : Utskottet för utveckling och samarbete

Ledamot 

  • 15-09-1989 / 12-09-1990 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)
  • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)
  • 13-09-1991 / 10-12-1991 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i AVS och EEG (AVS-EEG)

Suppleant 

  • 26-07-1989 / 10-12-1991 : Utskottet för politiska frågor