Gianfranco AMENDOLA : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Gruppen De gröna i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Verdi Europa (Italien)

Vice ordförande 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer och Sydkorea (AIPO)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Suppleant 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
 • 31-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Kanada