Jean-Marie ALEXANDRE : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Socialistgruppen - Ledamot
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Parti socialiste (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna och Gulfstaternas samarbetsråd
 • 15-01-1992 / 12-02-1992 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna
 • 15-01-1992 / 14-09-1992 : Budgetutskottet
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för regionalpolitik, regional planering och förbindelser med regionala och lokala myndigheter

Suppleant 

 • 16-09-1992 / 18-07-1994 : Budgetutskottet