• Claudette   ABELA BALDACCHINO  

Claudette ABELA BALDACCHINO : Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden 

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215