• Claudette   ABELA BALDACCHINO  

Claudette ABELA BALDACCHINO : Inlägg i plenum - 7:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11