Martina MICHELS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Israel 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
Den europeiska gröna given (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) DE  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt