Willi GÖRLACH : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot av presidiet
 • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ordförande 

 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Israel

Vice ordförande 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen för förbindelserna med Kanada

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen för förbindelserna med Kanada
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 21-11-2002 / 17-12-2002 : Delegationen för förbindelserna med Israel
 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Delegationsordförandekonferensen

Suppleant 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Fiskeriutskottet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Fiskeriutskottet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande 
En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om nödvändigheten av att förbättra människorättssituationen för den kurdiska befolkningen i Syrien  
- P5_DCL(2003)0018 - Bortfaller  
André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON  
Ingiven : 22-09-2003
Frist : 22-12-2003
Antal undertecknare : 51 - 22-12-2003