Juan Antonio GANGOITI LLAGUNO : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 08-07-1990 : Grupplösa
 • 09-07-1990 / 07-07-1992 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 07-07-1992 : Coalición Nacionalista (Spanien)

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, media och sport
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Cypern
 • 15-01-1992 / 07-07-1992 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 15-01-1992 / 07-07-1992 : Delegationen för förbindelserna med Polen

Suppleant 

 • 26-07-1989 / 12-09-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för institutionella frågor
 • 15-01-1992 / 07-07-1992 : Utskottet för institutionella frågor
 • 28-01-1992 / 07-07-1992 : Underutskottet för fiskerifrågor
 • 11-03-1992 / 07-07-1992 : Delegationen för förbindelserna med Island