• Marie-Christine   ARNAUTU  

Marie-Christine ARNAUTU : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om Cydalima perspectalis  
- P8_DCL(2016)0131 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om skyddsstatus för Canis lupus  
- P8_DCL(2016)0127 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 15 - 13-03-2017
Skriftlig förklaring om livsmedelstillsatserna E249 och E250  
- P8_DCL(2016)0125 - Bortfaller  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Ingiven : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal undertecknare : 19 - 02-03-2017
Skriftlig förklaring om behovet att behålla Ryssland som en strategisk partner för EU  
- P8_DCL(2016)0064 - Bortfaller  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 29 - 13-12-2016
Skriftlig förklaring om ekomuséer för att skydda naturområden i Europa med en särskilt rik historia och kultur  
- P8_DCL(2016)0063 - Bortfaller  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Ingiven : 04-07-2016
Frist : 04-10-2016
Antal undertecknare : 29 - 05-10-2016
Skriftlig förklaring om europeiska kulturleder  
- P8_DCL(2016)0062 - Bortfaller  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Ingiven : 04-07-2016
Frist : 04-10-2016
Antal undertecknare : 22 - 05-10-2016
Skriftlig förklaring om inkludering och integrering av blinda och synskadade på den europeiska arbetsmarknaden  
- P8_DCL(2015)0058 - Bortfaller  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 81 - 06-01-2016
Skriftlig förklaring om erkännande av folkmordet på kristna i världen och inrättande av Europeiska dagen mot förföljelse och diskriminering av kristna i världen  
- P8_DCL(2015)0014 - Bortfaller  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Ingiven : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal undertecknare : 112 - 28-07-2015