Janice ATKINSON : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
 • 20-10-2014 / 14-06-2015 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Ledamot
 • 16-06-2015 / 01-07-2019 : Gruppen Nationernas och friheternas Europa - Vice ordförande

Nationella partier 

 • 01-07-2014 / 01-10-2015 : United Kingdom Independence Party (Förenade kungariket)
 • 02-10-2015 / 01-07-2019 : Independent (Förenade kungariket)

Ledamot 

 • 30-11-2016 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 27-07-2015 / 29-11-2016 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 09-11-2015 / 29-11-2016 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 02-03-2016 / 01-07-2019 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 13-04-2018 / 01-07-2019 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen