Theresa GRIFFIN : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för transport och turism
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 194

Klimat- och miljönödläge (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) EN  
 

I voted in favour. Labour MEPs have been pushing for the European Parliament to adopt an unequivocal statement to demonstrate its commitment on fighting climate change. It is an important step in putting climate action at the top of the EU agenda. In declaring the climate emergency, MEPs urged the new European Commission to fully assess the climate and environmental impact of all relevant legislative and budgetary proposals and ensure that they are all fully aligned with the objective of limiting global warming to under 1.5°C, and that they are not contributing to biodiversity loss.

FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (B9-0174/2019) EN  
 

I along with Labour colleagues voted in favour. This resolution was adopted with strong wording about the need for the European Investment Bank to divest from fossil fuels and the need for an EU climate law. A target of 55% reduction in greenhouse gas emissions by 2030 was adopted and the deletion of positive language around Carbon Capture and Storage was rejected.

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN  
 

Further action from the European Commission is needed to ensure the remaining seven Member States ratify the Convention. S&D FEMM has highlighted Istanbul Convention ratification from Member States and European Union accession as a key priority of this mandate. I along with S&D colleagues voted in favour of this report.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Individuella förslag till resolution  
Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring