Esteban GONZÁLEZ PONS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för rättsliga frågor 
Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Nordmakedonien 
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo 
Delegationen för förbindelserna med Kanada 

Senaste aktiviteter 

Kontakt