Siegbert ALBER : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 06-10-1997 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
 • 02-10-1997 / 06-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för framställningar
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Utskottet för framställningar
 • 16-01-1997 / 06-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ryssland