Miguel ARIAS CAÑETE : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Budgetkontrollutskottet
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Fiskeriutskottet
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Utskottet för konstitutionella frågor
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant 

  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen