José ÁLVAREZ DE PAZ : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Socialistgruppen - Ledamot
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i AVS och EEG (AVS-EEG)
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)
 • 17-09-1993 / 18-07-1994 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (AVS-EEG)