Rui AMARAL : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 25-07-1989 / 26-01-1992 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Vice ordförande
 • 27-01-1992 / 18-07-1994 : Liberala och demokratiska reformistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Social Democrata (Portugal)

Ordförande 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för transport och turism

Vice ordförande 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för transport och turism

Ledamot 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Cypern
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, Aseans interparlamentariska organisation (AIPO) och Sydkorea
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, Aseans interparlamentariska organisation (AIPO) och Sydkorea
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Aseans medlemsländer, Aseans interparlamentariska organisation (AIPO) och Sydkorea

Suppleant 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 10-05-1990 / 18-02-1991 : Utskottet för politiska frågor
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland