Hedy d'ANCONA : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 08-02-1995 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Vice ordförande
 • 09-02-1995 / 03-02-1997 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Vice ordförande
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partij van de Arbeid (Nederländerna)

Ordförande 

 • 13-10-1995 / 15-01-1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Rumänien
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska maghrebunionen
 • 11-10-1995 / 13-10-1995 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Rumänien

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Rumänien