Niall ANDREWS : 5:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-1999 / 20-05-2003 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Ledamot
 • 21-05-2003 / 19-07-2004 : Gruppen Unionen för nationernas Europa - Kassör

Nationella partier 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Irland)

Ledamot 

 • 21-07-1999 / 13-02-2000 : Budgetutskottet
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 14-02-2000 / 14-01-2002 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet

Suppleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128