• Alexandros   ALAVANOS  

Alexandros ALAVANOS : Inlägg i plenum - 5:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11