Paraskevas AVGERINOS : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 05-09-1994 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 06-09-1994 / 19-07-1999 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Panellinio Socialistiko Kinima (Grekland)

Vice talman 

 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Europaparlamentet
 • 19-07-1994 / 13-01-1997 : Europaparlamentets presidium
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Europaparlamentet
 • 14-01-1997 / 19-07-1999 : Europaparlamentets presidium

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 16-02-1995 : Budgetutskottet
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Transkaukasien
 • 17-02-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelser med Transkaukasien
 • 16-01-1997 / 17-02-1997 : Utskottet för regionalpolitik
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 17-02-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 17-02-1995 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 13-02-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 16-01-1997 / 03-02-1997 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Ukraina, Vitryssland och Moldova
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Ukraina, Vitryssland och Moldova
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Ukraina, Vitryssland och Moldova