Giorgio ALMIRANTE : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 23-05-1988 : Gruppen Europeiska högern - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 23-05-1988 : Movimento sociale italiano - Destra nazionale (Italien)

Ledamot 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
  • 21-01-1987 / 23-05-1988 : Utskottet för institutionella frågor

Suppleant 

  • 24-09-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
  • 16-04-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för institutionella frågor
  • 21-01-1987 / 23-05-1988 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser