Julián GRIMALDOS GRIMALDOS : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Socialistgruppen - Ledamot
  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)
  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ordförande 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Jugoslavien

Ledamot 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser

Suppleant 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för utveckling och samarbete