Julén GUIMON UGARTECHEA : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-01-1986 / 17-12-1986 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet
  • 18-12-1986 / 05-07-1987 : Gruppen Europeiska demokrater - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Demócrata Popular (Spanien)

Ledamot 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt
  • 17-02-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för politiska frågor
  • 20-02-1987 / 05-07-1987 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd