Antonio GARCIA-PAGAN ZAMORA : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-01-1986 / 05-07-1987 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ledamot 

  • 16-01-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika och Contadora-gruppen
  • 21-01-1987 / 05-07-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik