Emmanouil GLEZOS : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Coalition of the Radical Left (Grekland)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Utskottet för kultur och utbildning
  • 14-07-2014 / 08-07-2015 : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 08-07-2015 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 14-07-2014 / 08-07-2015 : Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Ledamöterna får ställa frågor för skriftligt besvarande till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Sådana frågor inges först till ordföranden för ansvarigt utskott. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Svar på frågor till ECB och om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen 
Svar på ledamöternas frågor till ECB och frågor om den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen. Artikel 140, artikel 141, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen