Carlo Alberto GRAZIANI : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 20-06-1986 / 24-07-1989 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Ledamot

Nationella partier 

  • 20-06-1986 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Italien)

Ledamot 

  • 09-07-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
  • 21-01-1987 / 26-10-1987 : Delegationen för förbindelserna med Sverige, Finland, Island och Nordiska rådet
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för framställningar
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
  • 26-10-1987 / 13-03-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien

Suppleant 

  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för institutionella frågor