Natalino GATTI : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (Italien)

Ledamot 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budgetkontrollutskottet
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
  • 12-02-1985 / 31-12-1985 : Delegationen till det blandade utskottet Europaparlamentet-Portugals parlament
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Östeuropa - grupp 2

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budgetutskottet
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik