Carlos ABOIM INGLEZ : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Ledamot

Nationella partier 

  • 14-09-1987 / 24-07-1989 : Partido Comunista Português (Portugal)

Ledamot 

  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik

Suppleant 

  • 26-10-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering