Heinrich AIGNER : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 24-03-1988 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Tyskland)

Ordförande 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budgetkontrollutskottet
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Budgetkontrollutskottet

Ledamot 

  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budgetutskottet
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 21-01-1987 / 24-03-1988 : Budgetutskottet