Dimitrios ADAMOU : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 18-09-1987 : Gruppen kommunister och deras samarbetspartner - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 18-09-1987 : Kommounistiko Komma Elladas (Grekland)

Vice ordförande 

  • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Delegationen för förbindelserna med Cypern
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegationen för förbindelserna med Cypern

Ledamot 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
  • 21-01-1987 / 18-09-1987 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
  • 21-01-1987 / 18-09-1987 : Delegationen för förbindelserna med Cypern

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för transport
  • 21-01-1987 / 18-09-1987 : Utskottet för transport och turism