Magdeleine ANGLADE : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

 • 24-07-1984 / 11-10-1987 : Gruppen Europeiska demokratiska alliansen - Ledamot
 • 12-10-1987 / 24-07-1989 : Gruppen Europeiska demokratiska alliansen - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 24-07-1984 / 07-02-1988 : Centre national des indépendents et paysans (Frankrike)
 • 08-02-1988 / 24-07-1989 : Centre national des indépendants (Frankrike)

Vice ordförande 

 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Ledamot 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för politiska frågor
 • 21-01-1987 / 20-02-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 22-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 20-02-1987 / 18-12-1987 : Budgetkontrollutskottet

Suppleant 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för institutionella frågor
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för politiska frågor