Dario ANTONIOZZI : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

 • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot
 • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Democrazia cristiana (Italien)

Ledamot 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för politiska frågor
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegationen för förbindelserna med Kina
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för politiska frågor
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Norge
 • 10-04-1987 / 24-07-1989 : Budgetkontrollutskottet
 • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Kina

Suppleant 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för institutionella frågor
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt