Giuseppe AMADEI : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Socialistgruppen - Ledamot av presidiet

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito socialista democratico italiano (Italien)

Ordförande 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för arbetsordningen och framställningar
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet

Ledamot 

  • 26-07-1984 / 27-07-1984 : Utskottet för institutionella frågor
  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för politiska frågor
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för politiska frågor
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser
  • 21-07-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling