Jochen van AERSSEN : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Vice ordförande 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser

Ledamot 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för institutionella frågor
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för externa ekonomiska förbindelser

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 07-11-1985 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 08-11-1985 / 01-05-1986 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, information och sport
  • 02-05-1986 / 20-01-1987 : Utskottet för utveckling och samarbete
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för utveckling och samarbete