Victor ABENS : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 24-07-1984 / 05-04-1987 : Socialistgruppen - Vice ordförande
  • 06-04-1987 / 24-07-1989 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Luxemburg)

Vice ordförande 

  • 11-02-1985 / 31-12-1985 : Delegationen till det blandade utskottet Europaparlamentet-Spaniens parlament (Cortes)

Ledamot 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Budgetutskottet
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, information och sport

Suppleant 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Budgetutskottet