Pedro ARGÜELLES SALAVERRIA : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Gruppen Europeiska demokrater - Ledamot

Nationella partier 

  • 06-07-1987 / 24-07-1989 : Alianza Popular (AP) (Spanien)

Ledamot 

  • 14-10-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Sovjetunionen

Suppleant 

  • 14-10-1987 / 20-04-1989 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd