Werner AMBERG : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för regionalpolitik och regional planering
  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för framställningar

Suppleant 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning