Jean-Pierre ABELIN : 2:a valperioden 

Politiska grupper 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française (Frankrike)

Ledamot 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 11-02-1985 / 31-01-1986 : Delegationen till det blandade utskottet Europaparlamentet-Spaniens parlament (Cortes)
 • 21-01-1987 / 13-10-1987 : Budgetutskottet
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Delegationen för förbindelserna med Sovjetunionen
 • 14-10-1987 / 10-10-1988 : Utskottet för ungdomsfrågor, kultur, utbildning, information och sport
 • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik

Suppleant 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning
 • 21-01-1987 / 09-10-1988 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för jordbruk, fiske och landsbygdens utveckling
 • 21-07-1987 / 24-07-1989 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning