Alexandra GEESE : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Irak 

Suppleant 

Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt