Des GERAGHTY : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 18-02-1992 / 24-03-1992 : Gruppen Europeiska enade vänstern - Ledamot
  • 25-03-1992 / 11-01-1993 : Gruppen Europeiska enade vänstern - Ledamot av presidiet
  • 12-01-1993 / 18-07-1994 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 18-02-1992 / 11-01-1993 : Workers' Party (Irland)
  • 12-01-1993 / 18-07-1994 : Democratic Left (Irland)

Ledamot 

  • 10-04-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Sverige
  • 10-04-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EG-Sverige
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Sverige