Javier AREITIO TOLEDO : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partido Popular (Spanien)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Tillfälliga utskottet för sysselsättning
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Budgetutskottet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för transport och turism