Evelyne GEBHARDT : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

Suppleant 

Utskottet för rättsliga frågor 

Senaste aktiviteter 

Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt