Alfred GOMOLKA : 6:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot

Nationella partier 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Tyskland)

Ledamot 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Fiskeriutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Fiskeriutskottet
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Suppleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Budgetutskottet
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budgetutskottet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budgetutskottet

all-activities 

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista 
Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.