Tilly METZ : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för transport och turism 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Senaste aktiviteter 

Kontakt