Magda G.H. AELVOET : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 19-07-1994 / 28-01-1997 : Gruppen De gröna i Europaparlamentet - Vice ordförande
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Gruppen De gröna i Europaparlamentet - Ordförande

Nationella partier 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Anders gaan leven (Belgien)

Ledamot 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 19-01-1995 / 11-07-1995 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stilla havet och Europeiska unionen (AVS-EU)

Suppleant 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Turkiet