María Jesús ARAMBURU DEL RÍO : 4:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Gruppen Europeiska enade vänstern - Ledamot
  • 06-01-1995 / 26-03-1996 : Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster - Ledamot

Nationella partier 

  • 19-07-1994 / 26-03-1996 : Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Spanien)

Ledamot 

  • 21-07-1994 / 26-03-1996 : Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning och media
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Kina
  • 13-02-1995 / 26-03-1996 : Utskottet för kvinnors rättigheter
  • 12-07-1995 / 26-03-1996 : Delegationen för förbindelserna med Kina

Suppleant 

  • 21-07-1994 / 13-02-1995 : Utskottet för kvinnors rättigheter
  • 19-01-1995 / 26-03-1996 : Utskottet för socialfrågor och sysselsättning