Alex AGIUS SALIBA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Utskottet för framställningar 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med Palestina 

Senaste aktiviteter 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2018 EN  
- EMPL_AD(2020)642927 -  
-
EMPL 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) for the financial year 2018 EN  
- EMPL_AD(2020)642929 -  
-
EMPL 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget for the European Training Foundation (ETF) for the financial year 2018 EN  
- EMPL_AD(2020)642931 -  
-
EMPL 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt