Giorgos GEORGIOU : Hem 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 

Senaste aktiviteter 

Kontakt