Pierrette HERZBERGER-FOFANA : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 

Ledamot 

Delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum–EU 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Kontakt