Hannah NEUMANN : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Vice ordförande 

Underutskottet för mänskliga rättigheter 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Underutskottet för säkerhet och försvar 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 

Senaste aktiviteter 

Kontakt